Super Hero Squad

Marvel Super Hero Squad je napínavá bojová hra ve které se setkáme s dobøe známými postavièkami od spoleènosti Marvel. Hra je plná dramatických, interaktivních prostøedí, pìkné grafiky a napínavých bojových scén a situací. Rozhodnìte se zda budete hrát za stranu dobra èi zla. Vybírejte z nepøeberné nabídky komiksových hrdinù jako Spiderman, Wolverine, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Storm, Silver Surfer. Ve høe nalezneme i Multiplayer, takže to je jistì výzva pro to vyzvat své kamarády k boji.