Super hero Squad

Marvel – to je synonymum pro celou plejádu komikových hrdinù. Na úplném poèátku kariéry Spider-Mana, Iron Mana, Wolverina, Hulka a nespoètu dalších stála pevnou rukou vedená tušová skica. Atraktivní bojová záležitost pro Nintendo DS/DSi navíc skýtá vítanou možnost volby, zda nadpøirozené superschopnosti hráèi užijí ve jménu dobra, anebo se pøikloní k odvrácené temné stranì.

Každá z postav navíc disponuje svou specifickou zbraní, chvatem èi pohybem spolehlivì ochromující pøekvapené protivníky, což zaruèuje bohatou a variabilní hratelnost. Dále je tøeba vyzdvihnout stylové technické zpracování, intuitivní využití obou displejù a samozøejmì i nejdelikátnìjší koøení bojového žánru – totiž podporu souèasné hry více hráèù.