Super Monkey Ball 3D

Vyzkoušejte ve høe Super Monkey Ball 3D od Segy svoji šikovnost a klidnou ruku. Vašim úkolem bude dostat do cíle náklánìním Nintenda 3DS roztomilou opièku AiAi, která se schovala do prùhledné koule. Obtížnost spoèívá v tom, že cesta do cíle vede pøes úzkou dráhu, ze které mùžete snadno spadnout, což znamená konec hry.

Herní vlastnosti

* 3 pøesvìdèivé herní volby v jednom – užijte si klasické Super Monkey Ball puzzle, zbìsilé bitvy v Monkey Race a rvaèky z manických v Monkey Fight.
* Vyberte, zda chcete použít buï gyroskopické snímaèe pohybu nebo Slide Pad
* Procházejte bludištì s naprostou pøesností a shromáždìte co nejvíce banánù ve stanovené lhùtì.
* Zápaste na onlinu až s 4 hráèi v Monkey Race a Monkey Fight.