Surf’s Up

Surf´s Up je vzrušující arkádové surfování a extrémní sportovní videohra. Akce je posazena do období výroèního „Reggie Belafonte Big Z Memorial Surf Off“, na kterém jsou surfaøi z celého svìta pøipraveni riskovat všechno pro slávu. Hráèi zažijí spìch a vzrušení ze surfování v exotických surfaøských místech kolem ostrova Pen Gu a mohou se „roztrhnout“ a hrát za jednu z 10 postav z filmu, vèetnì Codyho, mladého vyzyvatele ze Shiverpoolu, Tanka, nemilosrdného šampióna, nebo Velkého Z, surfaøské legendy minulosti. Pouze pøi zvládání a porozumìní vlnám se mùže hráè stát nejenom šampiónem, ale pravou surfaøskou legendou.

Hra nabízí:
Inovaèní arkádový a surfaøský pocit a øada rùzných pùsobivých trikù ve vzduchu i uèení se surfovat uvnitø tunelu

Hráè mùže vyhrát šampionát v singleplayer módu nebo vyzvat své pøátele v multiplayer módu s jednoduchým herním ovládáním „seber a hraj“

10 hratelných postav s jejich vlastními triky a charakteristikami, pùsobivá simulace vody, surfování v rùzných lokacích, každá se svými vlastními vlnami a pøekážkami, trénování v klidných vodách Shiverpoolu, jízda prvním tunelem na ostrovì Pen Gu a vyzkoušení surfování na výbušných vodách v oblasti vulkánù

Velké množství odemykatelného obsahu

Dìsivý herní soundtrack pro øezání vln nabízí 10 licencovaných hudebních skladeb