Tekken 3D Prime Edition

Tekken 3D: Prime Edition je bojovou hrou pro Nintendo 3DS zasazenou do univerza známé série Tekken. Jedná se v dìjinách série teprve podruhé, co se Tekken dostává na konzoli od Nintenda.

Obsah hry:
Titul bude plnì využívat 3D schopností Nintenda 3DS a bìžet konstantnì na šedesáti snímcích za vteøinu, èímž se vývojáøùm ze studií Namco Bandai podaøil takøka malý zázrak. Hra bude obsahovat všechny postavy ze hry Tekken 6, celkem jich bude 40. Kromì toho se mùžete tìšit také na celou øadu úrovní a stejnì tak na 700 virtuální sbìratelských kartièek.

Kromì klasických soubojù se mùžete tìšit také na pøíbìhový mód Tag Challenge, která èítá více jak 26 misí.

Bonus:
Jako bonus bude na herní cartridge se hrou Tekken 3D: Prime Edition pøibalen také celoveèerní CG film Tekken: Blood Vengence, samozøejmì ve 3D.

Minimální požadavky:
– herní konzole Nintendo 3DS