The Beatles: RockBand

The Beatles™: Rock Band™ pøináší fanouškùm to, na co èekali: možnost prožít legendární pøíbìh Beatles. Nebudete se jen dívat a poslouchat, jak Beatles píší historii rocku, nahrávají pøelomová alba a ovládají svìt – poprvé budete souèástí skupiny.

Pøipojte se k Johnovi, Paulovi, Georgovi a Ringovi na pódiích legendárních show, za zavøenými dveømi nahrávacího studia a v jejich vysnìných obrazech, které pøivádìjí jejich pøedstavy k životu. Pøichází vychvalované prvky rockové kapely – interaktivní hra a hra celé kapely, tentokrát však se zbrusu novými pøídavky. Toto bude první hudební hra, nabízející harmonii, která vám umožní znovu prolínat hlasy Beatles. Ve høe jsou modely nástrojù, na které Beatles hráli; zvuk pøímo z master nahrávek; a grafika, která vás vezme na magickou cestu klíèovými momenty v historii kapely.

Hra je vytvoøena plnì ve spolupráci s The Beatles a Apple Corps a je plná skvìlých možností navíc. Zvládnìte skladby a poslechnìte si vzácné nahrávky a prohlédnìte si nezveøejnìné fotografie z archívù!

Hra obsahuje seznam skladeb:

Cavern Club (1963):

• Twist And Shout
• Boys
• Do You Want To Know A Secret
• I Saw Her Standing There Ed Sullivan Theater (1964):
• I Want To Hold Your Hand
• Can’t Buy Me Love
• A Hard Day’s Night
• I Wanna Be Your Man

Shea Stadium (1965):

• Ticket to Tide
• I’m Looking Through You
• Eight Days A Week
• If I Needed Someone

I Feel Fine Budokan (1966):

• Day Tripper
• And Your Bird Can Sing
• Drive My Car
• Taxman
• Paperback Writer

Abbey Road (1966-1967):

• Yellow Submarine
• Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / With A Little Help From My Friends
• Lucy In The Sky With Diamonds
• Getting Better
• Within You Without You / Tomorrow Never Knows

Good Morning Good Morning Abbey Road (1967-1968):

• I Am The Walrus
• Hello Goodbye
• Hey Bulldog
• Back In The U.S.S.R.
• Dear Prudence
• While My Guitar Gently Weeps

Abbey Road (1968-1969):

• Helter Skelter
• Revolution
• Birthday
• Octopus’s Garden
• Something
• Come Together

Here Comes The Sun Rooftop Concert (1969):

• Dig a Pony
• I’ve Got A Feeling
• Don’t Let Me Down
• I Me Mine
• I Want You (She’s So Heavy)
• Get Back

Encore:

The End