The Grim Adventures of Billy & Mandy

Tato hra je kombinací akèní arkády a bojovky, protože nabízí jak pøíbìhový Adventure mód, tak boje v interaktivních arénách v Battle módu. Adventure mód nabídne 40 pøíbìhem propojených misí, které bude možné absolvovat v singlu i multiplayeru. Kromì øady humorných momentù pøitom Adventure mód umožní hráèi odemknout a získat mnoho tajných a bonusových materiálù vèetnì postav, jež se mu budou urèitì hodit v druhé èásti hry, kterou je Battle mód.