The Urbz: Sims in the City

Vítejte v Miniopolis! V úchvatném mìstì pøeplnìném zajímavými postavami a vzrušujícími místy. Urbz vám umožní vytvoøit si svou vlastní postavu a vést jí v každodenním životì – jíst, spát, pracovat nebo jít ven. vaše rozhodnutí a pùsobení ostatních postav ovlivní i vaši postavu. Vše co budete se svojí postavou dìlat je pouze na vás, ale vìzte, že vše se bude odehrávat jako ve skuteèném životì. Obleèení nedostanete zadarmo, a bez odpoèinku bude váš Urbík strádat. Exkluzivní vestavìné DS minihry vám pomohou získat extra peníze a plnì využít dotykový displej. Dotyková obrazovka najde uplatnìní sice jen v minihrách, ale i v hlavním režimu se šikne – vidíte toho mnohem více.