Touch Golf: Birdie Challenge

Drahá whiska, vzdušné sandály, kvalitní vlnìné vesty a servilní posluhovaèi smýkající tìžké brašny s nezbytným vybavením – ano, zelený sport má nepochybnì nìco do sebe. Ovšem kdo by se vydával všanc zbloudilým míèkùm zlomyslných spoluhráèù a nevyzpytatelnému poèasí, když si mùže vychutnat precizní golfovou simulaci v nesrovnatelnì vìtším pohodlí na dvou displejích Nintenda DS? Na první pohled upoutá pozornost detailní grafika a plnì trojrozmìrné herní prostøedí. Za zmínku stojí i unikátní ovládání: namísto tìžkopádného plánování trajektorie letu nyní staèí ladnì zakroužit stylusem po dotykové obrazovce a elegantní elipsou poslat míèek vstøíc jamce. Èím déle podržíte stylus na displeji, tím tvrdšího odpalu docílíte.

* Množství herních režimù a možnost upravování vlastností a parametrù vaší postavy.

* Bezdrátový multiplayer až pro ètveøici virtuálních golfistù s jedinou herní kazetou!