Trackmania DS

Hra TrackMania má daleko do hardcore závodní simulace. Vše je podøízeno zábavì a hratelnosti. Ve høe TrackMania DS se proháníte šílenou rychlostí po neuvìøitelných tratích, plných skokù, smyèek, urychlujících blokù a mnoha dalších šílených prvkù. Stejnì jako u oblíbené PC verze nabízí TrackMania DS úžasný editor tratí, ve kterém si mùžete vytvoøit svou vlastní, unikátní tra s použitím velkého množství rùzných blokù, díky kterým si hru mùžete užívat témìø donekoneèna.