Travel Games For Dummies

S touto hrou 3 v 1 si mùžete zábavu nosit sebou. Hra obsahuje Sudoku, Køížovky a Solitaire. Díky snadnému a interaktivnímu prostøedí se mùžete lehce nauèit a hrát tyto hry podle chuti. Èeká na vás více než 600 hlavolamù.