Virtua Tennis 09

Virtua Tennis 2009 vám opìt umožní hrát v roli pøedních svìtových tenistù na nìkterých z nejvíce realistických kurtù, které lze nalézt na herních konzolích.

Zahrajte si jako Rafael Nadal nebo Roger Federer, nebo hrajte jako Maria Šarapovová proti Venus Williamsové a znovu uskuteènìte nìkteré klasické souboje na kurtu. K tomuto pùsobivému seznamu hvìzd tenisu se pøidalo i nìkolik nových hráèù pro rok 2009, vèetnì ètvrtého hráèe svìtového žebøíèku Andy Murrayho a vítezky French Open Any Ivanovicové.

Kromì tradièní dvouhry, ètyøhry a smíšené ètyøhry, bude mít Virtua Tennis 2009 také oficiální licenci Davis Cupu, která umožòuje hráèùm vést svou zemi ke slávì!

Mùžete si vyzkoušet i hru online.