Virtua Tennis 4

Virtua Tennis 4 s ovladaèem Wii Motion Plus je více než pouhé odpalování míèku; je to o úhlu vaší rakety, o rotaci a rychlosti míèku a o síle støely. Pokroèilé pohybové senzory zabudované v ovladaèi Wii pøesnì sledují jak rychlost, tak pozici ovladaèe a dovolí tak hráèùm odpalovat extrémnì pøesné støely zavislé na skuteèném umu s raketou.

Virtua Tennis 4 zároveò podporuje technologii stereoskopického 3D zobrazení a pøináší s sebou nevídaný realismus, která vás vezme tak blízko ke kurtu jako nikdy pøedtím.