EA Sports Active More Workouts

Lidé na celém svìtì zažili díky EA SPORTS Active™ Personal Trainer, nejlépe hodnoceném fitnessovém produktu pro Wii™ souèasnosti*, revoluci v interaktivním cvièení. Titul EA SPORTS Active, vyvinutý ve spolupráci s experty v tomto oboru, je mezi majiteli konzoly Wii bezkonkurenènì nejvyhledávanìjším, nejefektivnìjším a nejménì nákladným zpùsobem toho, jak se udržet fit v pohodlí vlastního domova.