Just Dance 2

Zaposlouchejte se do rytmu a rozproudìte své tìlo na parketu u vás doma, fenomén jménem Just Dance se vrací ve 2. pokraèování.

Kompletnì nový playlist, více jak 40 nejvìtších pecek hitparád a nové taneèní pohyby svìtových profesionálù. Mùžete sestavit vaší taneèní crew až o 8 taneènících a protanèit se k vítìzství v soubojích. Nebaví vás jenom tanèit a chcete i zpívat, i to Just Dance 2 nabízí, díky textùm ke všem písnièkám zažijete to pravé karaoke. Navíc na vás èeká i stahovatelný obsah.

Jste pøipraveni na to, to poøádnì rozjet?