Worms A Space Oddity

Hra byla navržena tak, aby byly využity všechny výhody ovládání Wii – hráèi používají k útoku unikátními zbranìmi Èervíkù širokou škálu pohybù. Èím více hráèù vstoupí do hry, tím více si ji užijí!

Nyní si každý mùže užít Worms: A Space Oddity. Užijte si mnoho nových Èervích party her a spoleènì s pøáteli se puste do klasických Èervích soubojù. Èím více hráèù hraje, tím více si ji užijí!

S novým vzhledem, prostøedími, intuitivním ovládáním a mnoha možnostmi upravení hry nikdy nebylo jednodušší pustit se do jedné z her Worms a užít si Èerví zábavu!

Hra nabízí:

  • Inovativní Wii hratelnost! – Pøibližte se k Èervíkùm více, než kdykoliv pøedtím – útoky provádíte mnoha citlivými pohyby za použití Wii ovládání! Èím více hráèù hraje, tím více si ji užijí!
  • Mnohem lepší zážitek – Díky více intuitivnímu ovládání a užiteèným tipùm na obrazovce je jednoduché s novou hrou s Èervíky zaèít a užít si Èerví zábavu!
  • Klasický zážitek z Worms s vylepšením! – Skvìlý mix klasických Èervích herních módù s mnoha naprosto novými party hrami. Vyzkoušejte znovu zpracovaný mód hry pro jednoho hráèe, módy pro více hráèù a spoustu možností pøizpùsobení pro nejhodnotnìjší Èerví zážitek všech dob!
  • Èervíci jsou ve vesmíru! – Èervíci si probojovávají cestu vesmírem zpìt domù a vy se tak mùžete ponoøit do 6 nových prostøedí s naprosto novým vizuálním stylem! (Cavernia, Tenticlia, Frostal, Kaputzol, Mechanopolis, Zemì)