WWE Smackdown vs Raw 2008

Velké svaly, velké øeèi, velká show. To je wrestling.

Jak promìnit stávající hvìzdy wrestlingového nebe v nehynoucí legendy? Nejlépe v titulu WWE SmackDown vs. Raw 2008! Dvì desítky nejslovutnìjších králù wrestlingového ringu na dvojici displejù Nintenda DS pøedvedou, že jejich popularita je opodstatnìná a zasloužená. Každá z postav pøitom bude moci svého protivníka zparalyzovat až osmdesáti úèinnými chvaty a hmaty, což je v žánru bojových her naprosto výjimeènì vysoký poèet! Boj se zcela v souladu s filozofií wrestlingu neomezuje na kontaktní použití horních a dolních konèetin – dojde i na židle, vysoké teatrální skoky z lanoví lemujícího zápasištì a nevybíravou zostuzující verbální masáž! Budete-li úspìšní v singleplayerovém režimu kariéry, odmìnou se vám dostane nových hratelných postav i zpøístupnìní exkluzivních wrestlingových arén!